Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 299

Conţinut (1) Universităţile răspund public de modul de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare. 
(2) În cazul constatării nerespectării prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didactice şi 
de cercetare, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate aplica sancţiuni prevăzute de 
prezenta lege, pe baza unui raport întocmit de Consiliul de Eticăşi Management Universitar. 
(3) În cazul în care instanţele de judecată constată încălcarea procedurilor de desfăşurare a concursului 
pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din universităţi, concursul se anuleazăşi se reia. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43