Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 298

Conţinut (1) Directorii departamentelor, decanii facultăţilor şi rectorul răspund în faţa senatului universitar pentru 
buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate, de 
etică universitarăşi a legislaţiei în vigoare. 
(2) În condiţiile constatării unor nereguli, senatul universitar poate aplica sancţiuni specificate în 
metodologia proprie, mergând până la demiterea decanilor sau a rectorului. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43