Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 297

Conţinut

 

 (1) În baza metodologiei-cadru prevăzute la art. 295 alin. (1) şi a legislaţiei în vigoare, universităţile îşi 
stabilesc metodologia proprie de conferire a titlurilor şi de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, care 
este aprobată de către senatul universitar. Această metodologie nu poate face referire la vechime şi nu poate 
discrimina persoanele din afara instituţiei sau ţării faţă de persoanele din instituţie ori din ţară. 
(2) Rezultatele concursurilor sunt aprobate de senatul universitar, iar încadrarea pe post se face începând 
cu prima zi a semestrului următor concursului. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43