Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 296

Conţinut (1) Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul 
didactic titular al instituţiei ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform prezentei legi. 
(2) Angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţificăşi profesională recunoscută în domeniu din ţară sau din 
străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate, se avizează de către consiliul departamentului şi 
se aprobă de consiliul de administraţie. 
(3) Funcţiile şi gradele de cercetător ştiinţific în reţeaua învăţământului superior se obţin potrivit 
reglementărilor legale în vigoare. 


actualizat la 2022-06-27 19:19:43