Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 294

Conţinut (1) Angajarea pe un post didactic sau de cercetare se face, după intrarea în vigoare a prezentei legi, pe 
perioadă determinată sau pe perioadă nedeterminată. Angajarea pe perioadă nedeterminată pe orice funcţie 
didactică sau de cercetare este posibilă numai prin concurs public, organizat de instituţia de învăţământ 
superior, după obţinerea titlului de doctor. 
(2) La concursul pentru un post didactic sau de cercetare pot participa cetăţeni români ori străini, fără 
nicio discriminare, în condiţiile legii. 
(3) Prin excepţie de la prevederile legislaţiei muncii, durata unei perioade determinate este de maximum 3 
ani. 
(4) Prin excepţie, studenţii-doctoranzi pot fi angajaţi pe o perioadă determinată de maximum 5 ani. 
(5) Contractul de angajare pe perioadă determinată încheiat între universitate şi membri ai personalului 
didactic şi de cercetare în urma unui concurs poate fi reînnoit, în funcţie de rezultatele profesionale 
personale, evaluate pe baza criteriilor adoptate de senatul universitar, precum şi în funcţie de nevoile de 
angajare şi de resursele financiare ale instituţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
(6) Angajarea pentru participarea la un proiect de cercetare, câştigat în urma unei competiţii naţionale 
şi/sau internaţionale, se poate face pe perioadă determinată, fără parcurgerea altor formalităţi prealabile, prin 
încheierea unui contract individual de muncă pentru personalul nominalizat în listele de personal ca membri 
în echipa proiectului. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43