Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 293

Conţinut Ocuparea posturilor didactice, evaluarea, motivarea, formarea continuăşi concedierea personalului 
didactic şi de cercetare sunt de competenţa universităţilor, în baza legislaţiei în vigoare, a 
metodologiei-cadru stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a Cartei 
universitare. 

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43