Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 288

Conţinut (1) Activităţile didactice care excedează o normă didactică prevăzută la art. 287 sunt remunerate în regim 
de cumul sau plată cu ora. 
(2) Activităţile din granturi sau contractele de cercetare se remunerează conform deciziei directorului de 
grant, conform legii şi prevederilor Cartei universitare. 
(3) Susţinerea de către personalul titular de activităţi de predare şi cercetare în alte instituţii de învăţământ 
superior sau de cercetare se poate face doar cu acordul scris al senatului universitar. 
(4) Activităţile de cercetare pe bază de contract sunt remunerate conform legii, Cartei universitare şi 
prevederilor contractuale. Contractul de cercetare stabileşte atât modalitatea de plată efectivă, cât şi 
cuantumurile. 
(5) Profesorii şi conferenţiarii titulari sau directorii de granturi care timp de 6 ani consecutivi au derulat 
granturi de cercetare şi au funcţionat în aceeaşi universitate pot beneficia de an sabatic. Pe perioada anului 
sabatic, aceştia beneficiază de până la un salariu de bază, cu aprobarea senatului universitar, şi îşi păstrează 
calitatea de titular, dar sunt scutiţi de efectuarea activităţilor din fişa postului. 
(6) Cadrele didactice care sunt alese sau numite în instituţiile publice ale statului sau desfăşoară activităţi 
specifice funcţiei publice în ministere ori în alte organe de specialitate ale statului pot desfăşura activităţi 
didactice aferente unei norme didactice. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43