Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 285

Conţinut (1) În instituţiile de învăţământ superior funcţiile didactice sunt: 
a) asistent universitar; 
b) lector universitar/şef de lucrări; 
c) conferenţiar universitar; 
d) profesor universitar.


 (2) În instituţiile de învăţământ superior funcţiile de cercetare sunt: 
a) asistent cercetare; 
b) cercetător ştiinţific; 
c) cercetător ştiinţific gradul III; 
d) cercetător ştiinţific gradul II; 
e) cercetător ştiinţific gradul I. 

(3) Echivalenţa funcţiilor din cercetare cu funcţiile didactice este următoarea: 

a) cercetător ştiinţific se echivalează cu asistent universitar, pentru persoanele care deţin o diplomă de 
doctor; 
b) cercetător ştiinţific gradul III se echivalează cu lector universitar/şef de lucrări; 
c) cercetător ştiinţific gradul II se echivalează cu conferenţiar universitar; 
d) cercetător ştiinţific gradul I se echivalează cu profesor universitar. 


 (4) În învăţământul superior poate funcţiona personal didactic asociat pentru funcţiile didactice prevăzute 
la alin. (1). 
(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în anul universitar 2012 - 2013, în învăţământul superior 
poate funcţiona personal didactic asociat pentru funcţiile didactice prevăzute la alin. (1). 

 (5) În raport cu necesităţile academice proprii, senatul universitar poate aproba, pe o durată determinată, 
invitarea în cadrul instituţiei de învăţământ superior a unor cadre didactice universitare şi a altor specialişti 
cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice universitare 
asociate invitate. În cazul specialiştilor fără grad didactic universitar recunoscut în ţară, senatul universitar 
aprobă, prin evaluare, gradul didactic corespunzător performanţei, în conformitate cu standardele naţionale. 
(6) Acolo unde este cazul, obţinerea permisului de muncă este sarcina instituţiei de învăţământ superior 
angajatoare. 
(7) În departamente, în şcoli doctorale, în institute de cercetare, în centre de cercetare şi microproducţie 
sau în alte unităţi pot funcţiona pe posturi distincte şi personal de cercetare, personal de cercetare asociat, 
inclusiv studenţi din toate cele 3 cicluri, precum şi alte categorii de personal, potrivit legii. Angajarea 
acestora se face conform legii. 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06