Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 268

Conţinut (1) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de 
contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea 
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. 
(2) Personalul didactic aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu poate fi încadrat în activităţi didactice 
retribuite în regim de plată cu ora. 
(3) În situaţia desfiinţării unei unităţi de învăţământ de stat, salariaţii disponibilizaţi primesc salarii 
compensatorii, conform legii.


 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06