Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 192

Conţinut (1) Asigurarea calităţii învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice universitare este o obligaţie a 
instituţiei de învăţământ superior şi o atribuţie fundamentală a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului. În realizarea acestei atribuţii, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
colaborează cu ARACIS, cu alte agenţii înscrise în EQAR, precum şi cu CNCS, CNATDCU, Consiliul de 
eticăşi management universitar (CEMU) şi alte organisme cu competenţe în domeniu conform legislaţiei în 
vigoare. 
(1^1) Activităţile de asigurare externă a calităţii învăţământului superior desfăşurate pe teritoriul 
României de către agenţiile din ţară sau străinătate înregistrate în EQAR sunt reglementate printr-o 
metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

 (2) Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia de a furniza Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului datele solicitate de acesta, cu respectarea prevederilor legale. Refuzul sau raportarea 
falsă încalcă principiul răspunderii publice şi duce la sancţiunile prevăzute de lege. 
(3) Instituţiile de învăţământ superior care refuză să facă publice datele de interes public solicitate de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau oricare altă persoană fizică sau juridică încalcă 
principiul răspunderii publice şi sunt sancţionate conform legii. 
(4) Studenţii sunt parteneri cu drepturi depline în procesul de asigurare a calităţii. 


actualizat la 2022-06-27 19:19:43