Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 191

Conţinut (1) Pentru granturile gestionate prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului asigură un avans de până la 90% din valoarea grantului din 
momentul semnării contractului de finanţare. Pentru diferenţă, universităţile pot avansa fonduri din venituri 
proprii. 
(2) Mobilitatea interinstituţională a personalului de cercetare după principiul 'grantul urmează 
cercetătorul' este garantată prin prezenta lege şi se realizează prin metodologii elaborate de autorităţile 
contractante. Titularul grantului răspunde public, conform contractului cu autoritatea contractantă, de modul 
de gestionare a grantului. 

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43