Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 172

Conţinut (1) Programele postdoctorale de cercetare avansată: 
a) suntogramrame destinate persoanelor care au obţinut o diplomă de doctor în ştiinţe cu cel mult 5 ani 
înainte de admiterea în programul postdoctoral; 

 b) asigură cadrul instituţional pentru dezvoltarea cercetărilor după finalizarea studiilor universitare de 
doctorat;

 c) au o durată de minimum un an;

 d) se pot finanţa de către instituţii publice sau de către operatori economici;

 e) în cadrul instituţiilor de învăţământ superior se desfăşoară în cadrul unei şcoli doctorale pe baza 

planului de cercetare propus de cercetătorul postdoctoral şi aprobat de şcoala doctorală.

 (2) În cadrul instituţiilor de învăţământ superior, programele postdoctorale pot fi organizate doar în cadrul 
şcolilor doctorale acreditate pentru organizarea de programe de studii universitare de doctorat. Programele 
postdoctorale pot fi organizate şi în cadrul unităţilor de cercetare-dezvoltare. 
 (3) Admiterea la programe postdoctorale se face pe baza metodologiei elaborate de instituţia gazdă, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 
(4) *** Abrogat 
(5) La finalizarea programului postdoctoral, IOSUD sau instituţia gazdă acordă un atestat de studii 
postdoctorale. 

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43