Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 171

Conţinut Programele postuniversitare sunt:

 a) programe postdoctorale de cercetare avansată;

 b) programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă; 

 c) programe postuniversitare de perfecţionare. 

; Programele postdoctorale

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43