Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 154

Conţinut (1) Programele de studii universitare de master pot fi: 
a) master profesional, orientat preponderent spre formarea competenţelor profesionale; 
b) master de cercetare, orientat preponderent spre formarea competenţelor de cercetare ştiinţifică. 
Învăţarea realizată în cadrul masterului de cercetare poate fi echivalată cu primul an de studiu din cadrul 
programelor de studii universitare de doctorat. Masterul de cercetare este exclusiv la forma de învăţământ cu 
frecvenţă 
şi poate fi organizat în cadrul şcolilor doctorale;

 c) mastdidacdactic, organizat exclusiv la forma de învăţământ cu frecvenţă. 

 (2) Pot organiza programe de studii universitare de master într-un domeniu acele instituţii de învăţământ 
superior care sunt acreditate sau autorizate provizoriu în acest scop. 


actualizat la 2023-12-07 18:14:07