Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 153

Conţinut

 
(1) Programele de studii universitare de master reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare şi se 
finalizează prin nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Acestea au o durată normală 
de 1 - 2 ani şi corespund unui număr minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 şi 120. Pentru 
profesii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene, ciclul I şi ciclul II de studii 
universitare pot fi oferite comasat, într-un program unitar de studii universitare cu o durată cuprinsă între 5 
şi 6 ani, la învăţământul cu frecvenţă, în condiţiile prezentei legi, diplomele obţinute fiind echivalente 
diplomei de master. 
(2) Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din 
perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare 
de master în specialitate. 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06