Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 141

Conţinut Instituţia de învăţământ superior semnează cu fiecare student/student-doctorand/cursant/cercetător 
post-doctoral înmatriculat la un program de studii un contract de studii universitare în concordanţă cu 
prevederile regulamentelor de organizare şi desfăşurare a programelor de studii şi cu respectarea legislaţiei 
în vigoare. Contractele de studii nu se modifică în timpul anului universitar.actualizat la 2022-06-27 19:19:43