Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 124

Conţinut


 (1) Răspunderea publică obligă orice instituţie de învăţământ superior, de stat sau particulară: 
a) să respecte legislaţia în vigoare, carta proprie şi politicile naţionale şi europene în domeniul 
învăţământului superior; 
b) să aplice şi să se supună reglementărilor în vigoare referitoare la asigurarea şi evaluarea calităţii în 
învăţământul superior; 
c) să respecte politicile de echitate şi etică universitară, cuprinse în Codul de eticăşi deontologie 
profesională aprobat de senatul universitar; 
d) să asigure eficienţa managerialăşi eficienţa utilizării resurselor, în cazul universităţilor de stat, şi a 
cheltuirii fondurilor din surse publice, conform contractului instituţional;

 e) să asigure transparenţa tuturor deciziilor şi activităţilor sale, conform legislaţiei în vigoare;

 f) să respecte libertatea academică a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare, precum şi 

drepturile şi libertăţile studenţilor.

 (2) În cazul universităţilor confesionale, răspunderea publică se extinde la respectarea statutului şi a 
prevederilor dogmatice şi canonice specifice cultului respectiv. actualizat la 2022-06-27 19:19:43