Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 118

Conţinut

 (4) În învăţământul superior existăşi pot fi organizate facultăţi de teologie, în conformitate cu prevederile 
art. 15, şi institute de cercetare teologică în consens cu perspectivele ecumenice şi irenice internaţionale şi în 
conformitate cu prevederile legale. 


actualizat la 2023-12-07 18:14:07