Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 117

Conţinut


Misiunea învăţământului superior este de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate prin:
 a) formare iniţialăşi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale 
a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socioeconomic;
 b) cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individualăşi colectivă, în 
domeniul ştiinţelor, al ştiinţelor inginereşti, al artelor, al literelor, prin asigurarea performanţelor şi 
dezvoltării fizice şi sportive, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora.


actualizat la 2022-06-27 19:19:43