Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 126

Conţinut


 (1) Spaţiul universitar este constituit din totalitatea edificiilor, terenurilor, staţiunilor didactice 
experimentale, institutelor de cercetare, fermelor, grădinilor botanice, caselor universitare, campusurilor 
universitare, spitalelor şi clinicilor universitare, precum şi dotările aferente, folosite de instituţia de 
învăţământ superior, indiferent de titlul juridic sub care aceasta este îndreptăţită să le utilizeze. 
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) spaţiile şi dotările aferente care aparţin Ministerului Sănătăţii, 
ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în care se desfăşoară învăţământul medical superior, 
spaţiile care aparţin cultelor în care se desfăşoară învăţământul confesional, precum şi spaţiile care aparţin 
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de 
Informaţii, în care se desfăşoară învăţământ de specialitate. 
(3) Spaţiul universitar este inviolabil. Accesul în spaţiul universitar este permis numai în condiţiile 
stabilite prin lege şi prin Carta universitară. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43