Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Relaţia între sistemul de cercetare-dezvoltare şi alte sisteme ale societăţii. Popularizarea ştiinţei şi relaţia cu publicul

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1j
CITAT: 
Responsabilitate societală: depunerea de eforturi pentru a răspunde nevoilor societății de a extinde capacitățile 
colective și a obține un impact mai mare asupra societății și a mediului și pentru a spori încrederea în știință și 
inovare și angajamentul față de acestea prin implicarea părților interesate, a comunităților locale și a 
cetățenilor în conceperea și punerea în aplicare a politicilor C-I, prin consolidarea activităților de 
comunicare științifică și prin asigurarea faptului că aceste politici sunt adaptabile, flexibile și capabile să se 
ajusteze la provocări neprevăzute.

ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-2k
CITAT: 
O implicare activă a cetățenilor și a societății în C-I în toate dimensiunile sale: contribuția opiniilor și a 
aportului cetățenilor și capacitatea de a beneficia de acestea și de a promova implicarea cetățenilor vor crește 
gradul de conștientizare cu privire la beneficiile și impactul C-I în viața de zi cu zi a oamenilor, vor asigura o 
mai mare diversitate a abordărilor pentru elaborarea și punerea în aplicare a politicii de C-I și vor face C-I 
mai relevante pentru societate prin facilitarea acceptării soluțiilor noi și a accesibilității acestora din punct de 
vedere financiar;
Îmbunătățirea accesului la excelență în materie de cercetare și inovare în întreaga Uniune și consolidarea interconexiunilor 
dintre ecosistemele de inovare din întreaga Uniune


ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-33
CITAT: subliniază că nevoile și interesele societății ar trebui să constituie punctul focal al C&I și că implicarea cetățenilor, 
a comunităților locale și a societății civile ar trebui deci puse în centrul noului SEC, pentru a facilita acceptarea la nivelul 
societății și, prin urmare, pentru a obține un impact societal mai mare și o încredere sporită în știință; solicită așadar 
intensificarea comunicării științifice și a campaniilor de informare, precum și implicarea strânsă a societății civile și 
a utilizatorilor finali încă de la începutul proceselor de C&I, inclusiv a organizațiilor de reprezentare a grupurilor cu risc mai 
ridicat de excluziune, cum ar fi persoanele cu dizabilități și alte grupuri subreprezentate în societate, pentru a aborda 
problemele critice legate de excluderea lor din procesul de C&I, precum și pentru a se asigura că tehnologiile și inovațiile 
dezvoltate ulterior servesc într-adevăr intereselor societății și nu invers;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07