Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Cercetătorii, personalul de cercetare. Conducerea şi coordonarea ştiinţifică

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-158


ro-lege-319-2003-2022-art-20
CITAT: 

 Funcţiile de conducere şi coordonare ştiinţifică din instituţiile sau unităţile de cercetare-dezvoltare, care 

sunt îndeplinite de către personalul de cercetare-dezvoltare prevăzut la art. 6 lit. a), pot fi:

 A. Funcţii de conducere: 

a) director general sau director; 
b) director ştiinţific; 
c) director tehnic; 
d) secretar ştiinţific; 
e) şef compartiment cercetare-dezvoltare. 

B. Funcţii de coordonare ştiinţifică: 

a) director program cercetare-dezvoltare; 
b) director proiect cercetare-dezvoltare; 
c) şef program cercetare-dezvoltare; 
d) şef proiect cercetare-dezvoltare. 
ro-lege-319-2003-2022-art-21
CITAT:  
(1) Funcţiile de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare se ocupă prin concurs. 
(2) Funcţiile specifice de conducere din instituţiile sau unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 
20 se ocupă, în condiţiile legii, de personalul care îndeplineşte următoarele condiţii minime: 
a) pentdirecrector general sau director, cel puţin CS II, care are şi atestat pentru management în 
cercetare-dezvoltare;
 b) pentru director ştiinţific, cel puţin CS II;
 c) pentru director tehnic sau secretar ştiinţific, cel puţin CS II la nivelul institutelor de 
cercetare-dezvoltare sau cel puţin CS III la nivelul staţiunilor sau al altor structuri;
 d) pentru celelalte funcţii specifice de conducere prevăzute la art. 20, personal de cercetare-dezvoltare 
începând de la funcţia de CS III sau IDT III.
 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07