Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Funcţionarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare. Planificarea strategică locală şi regională şi strategiile de specializare inteligentă

Legislaţie şi recomandări europene


ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-29
CITAT: recunoaște rolul semnificativ al guvernelor regionale în promovarea politicilor de C&I, precum și importanța 
ecosistemelor regionale din domeniu; invită Comisia și statele membre să adopte o formă de guvernanță pe mai multe 
niveluri care să includă administrațiile regionale și locale pentru a consolida ecosistemele regionale și „centrele SEC”;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-31
CITAT: încurajează inițiativele care vizează accentuarea investițiilor în competențe, cercetare și inovare în statele membre 
care, în conformitate cu Tabloul de bord european privind inovarea, sunt considerate încă inovatori modești și moderați; 
salută inițiativele deja în vigoare pentru a reduce decalajul cu care se confruntă aceste state membre, inclusiv mecanismul 
regional de inovare al EIT;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-ctx-j
CITAT: întrucât o abordare mai sinergică a altor programe de finanțare și politici ale UE ar putea valorifica, în special, 
capacitățile de C&I acumulate în ultimul deceniu în țările mai puțin performante; întrucât acest lucru ar necesita 
punerea în comun a resurselor pentru a sprijini activitățile de promovare a dezvoltării capitalului uman și introducerea 
de tehnologii inovatoare și de noi modele de afaceri, precum și pentru a sprijini întreținerea și dezvoltarea 
infrastructurii; întrucât o combinație specifică de investiții ale fondurilor structurale în cadrul priorităților de 
specializare inteligentă cu inițiative excelente de C&I sprijinite de programul-cadru ar putea îmbunătăți în mod 
semnificativ performanța anumitor regiuni și ar putea întări SEC în ansamblu; întrucât, în acest context, este, de 
asemenea, important să se sublinieze necesitatea de a optimiza și a coordona mai bine utilizarea infrastructurilor de 
cercetare la nivelul UE;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07