Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 29

Conţinut

recunoaște rolul semnificativ al guvernelor regionale în promovarea politicilor de C&I, precum și importanța 
ecosistemelor regionale din domeniu; invită Comisia și statele membre să adopte o formă de guvernanță pe mai multe 
niveluri care să includă administrațiile regionale și locale pentru a consolida ecosistemele regionale și „centrele SEC”;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43