Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

ADC-LC77

OBSERVATIE care priveşte:
ro-og-57-2002-2022-art-77 (3 comentarii)

CITAT: 

 Toate rezultatele cercetării se înscriu într-un registru special de evidenţă, constituit pe baza prezentei 
ordonanţe, de către fiecare dintre persoanele juridice executante. Autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare va stabili modelul de registru special şi metodologia de înregistrare corespunzătoare, în 
termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. 

 
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-omec-2166-2020 (1 comentariu) Registrul rezultatelor de cercetare

Registrul rezultatelor de cercetare.
 Există
sub forma OMEC 2166/2020. Ar trebui completat cu date privind autorii
şi posesorii de drepturi morale şi/sau patrimoniale, după caz. De
asemenea, clasificarea domeniilor ştiinţei ar trebui să includă toate
domeniile ştiinţei, cea mai mare parte a acestora fiind actualmente
inclusă la 'şi altele'.

actualizat la 2023-12-07 18:14:07