Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

ADC-LC58

OBSERVATIE care priveşte:
ro-og-57-2002-2022-art-58 (1 comentariu)
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
ro-hg-134-2011 (1 comentariu) pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat
mf15 (3 comentarii) Frascati Manual 2015 Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development

Categorii de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare finanţate de la bugetul de stat

 Există HG 134/2011, însă nu se precizează în acest HG cum se face
distincţia între cheltuieli de cercetare şi alte cheltuieli, permise
prin HG, dar care nu sunt de cercetare.

actualizat la 2023-12-07 18:14:07