Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

ADC-LC2

OBSERVATIE care priveşte:
ro-og-57-2002-2022-art-2 (1 comentariu)

CITAT: 
 (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea experimentalăşi 
inovarea bazată pe cercetare ştiinţificăşi dezvoltare experimentală. Cercetarea ştiinţifică cuprinde cercetarea 
fundamentalăşi cercetarea aplicativă. 
(2) Definiţiile termenilor utilizaţi în cuprinsul ordonanţei sunt prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta ordonanţă. 
(3) Definiţiile prevăzute la alin. (2) se pot detalia prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, în acord cu legislaţia Uniunii Europene şi bunele practici internaţionale. 
p-aa-normative-lipsa (15 comentarii) Completarea legislaţiei cu componentele lipsă
p-aa-definitii (2 comentarii) Actualizarea şi completarea definiţiilor
mf15 (3 comentarii) Frascati Manual 2015 Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development
mo18 (1 comentariu) Oslo Manual 2018 Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition

Absenţa OM prevăzut în Legea Cercetării, art 2(3): detalierea definiţiilor din domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării.
 Ordinul de ministru prevăzut la art. 2(3) din legea cercetării,
care nu a fost emis niciodată, ar trebui sa actualizeze şi să
completeze definiţiile din legislaţia primară şi secundară în conformitate cu
ultimele ediţii ale manualelor Frascati şi Oslo şi cu alţi termeni
apăruţi şi definiţi între timp, inclusiv în legislaţia europeană.

actualizat la 2023-12-07 18:14:07