Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

AA-LC76-77

OBSERVATIE care priveşte:
ro-og-57-2002-2022-art-76 (2 comentarii)

CITAT: 

 (1) Rezultatele cercetării-dezvoltării se înregistrează în contabilitate conform reglementărilor contabile 
aplicabile. Activele fixe corporale şi necorporale, rezultate ale cercetării-dezvoltării, pot fi transferate către 
alte entităţi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele de finanţare. 
(2) Achiziţiile efectuate în vederea executării contractului se înregistrează în contabilitate potrivit 
legislaţiei în vigoare. 
ro-og-57-2002-2022-art-77 (3 comentarii)
CITAT: 

 Toate rezultatele cercetării se înscriu într-un registru special de evidenţă, constituit pe baza prezentei 
ordonanţe, de către fiecare dintre persoanele juridice executante. Autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare va stabili modelul de registru special şi metodologia de înregistrare corespunzătoare, în 
termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. 

 
p-aa-rezultate (6 comentarii) Clarificarea regimului rezultatelor de cercetare, integrarea ştiinţei deschise.
aa20220225 (5 comentarii) Comunicat Ad Astra privind reforma legislativă a cercetării, din 25 februarie 2022
CITAT: Comentariile de mai jos sunt extrase din comunicatul Ad Astra din 25/02/2022:

Înregistrarea şi transferul rezultatelor de cercetare.
 
Este neclar daca registrul special al rezultatelor, prevazut la
art. 77 satisface şi cerinţele de la art 76.  Este registrul prin care
se înregistrează în contabilitate, sau este un alt registru?

La art. 77 vorbeste de 'fiecare dintre persoanele juridice
executante', dar acest termen, mentionat anterior la art 74, se
referea executantii unor contracte de finantare din fonduri
publice. Ce se intampla cu rezultatele obtinute prin alte contracte de
finantare, sau in alt fel? Trebuie inregistrate!? Conform Art. 76, da,
trebuie înregistrate, pentru că nu califică 'rezultatele cercetării'
care trebuie înregistrate ca fiind din fonduri publice; conform
art. 77, da, trebuie înregistrate (pentru că vorbeşte de `toate
rezultatele cercetării') şi nu, pentru că vorbeşte de 'persoanele
juridice executante' care sunt definite la art. 74 ca referindu-se la
contractele din fonduri publice şi, oricum, se presupune că sunt
executanţi într-un contract care prevede acest rol.

Formularea pare să facă o confuzie între un rezultat şi un drept
patrimonial. Dreptul patrimonial face obiectul unei proprietăţi, poate
fi transferat, în totalitate sau în parte, catre unul sau mai mulţi
destinatari, simultan sau eşalonat în timp, deci poate fi considerat
un activ din punct de vedere contabil.

Dar, nu toate rezultatele nasc drepturi patrimoniale, niciunul dintre
aceste drepturi nu se naşte în proprietatea `persoanei juridice
executante' ci, practic întotdeauna, în proprietatea autorilor iar
unele dintre aceste drepturi pot fi transferate unor persoane juridice
(fie ele şi `executante'), altele nu.

Prin urmare, în contabilitatea persoanei juridice ar trebui
inregistrare acele drepturi {em patrimoniale} pe care persoana
juridică {em le detine} (le are în proprietate), împreună cu actele
prin care le-a dobândit---aceste drepturi putând fi dobândite doar
printr-un transfer de la autorii lor (în consecinţa contractului de
muncă al acestora şi prin alte acte). De asemenea, este de presupus că
şi actele prin care se transferă (eventual se vând, sau se închiriază)
unele dintre aceste drepturi ar trebui înregistrate.

E de neimaginat că doar unele dintre aceste proprietăţi (obţinute prin
contracte din fonduri publice) ar putea trebui înregistrate în
contabilitate iar altele nu, pentru că orice persoană juridică trebuie
să ţină evidenţa tuturor proprietăţilor sale, dar formularea din legea
cercetării pare să se limiteze la acestea.

Pe de altă parte, este rezonabil de presupus că persoana juridică
trebuie să ţină o evidenţă a tuturor activităţilor, cu efectele (şi
rezultatele acestora) deci ar trebui să fie arhivate şi conservate
obiectele sau documentaţiile generate în cursul activităţilor, chiar
dacă aceste rezultate nu sunt active transferabile.

Chestiunea arhivelor de cercetare nu este atinsă în legea cercetării
(cu excepţia unei menţiuni pasagere, dar pentru unele rezultate, la
art. 74(1) punctul e), dar este descrisă în termeni general în Legea
16/1996 privind arhivele naţionale.

Legea cercetării ar trebui să precizeze obligaţiile specifice ale
organizaţiilor de cercetare şi ale celor de finanţare a cercetării,
ale cercetătorilor şi altor deţinători de arhive din sistem în raport
cu aceste arhive şi interacţiunea lor cu Arhivele Naţionale.

Legea ar trebui să clarifice şi relaţia între obligaţiile de arhivare,
politicile ştiinţei deschise şi diversele categorii de patrimonii,
menţionate în lege fără definiţii, (de exemplu ``patrimoniul
ştiinţific naţional'' pe care guvernul trebuie să-l protejeze conform
art. 3 (3) c din legea cercetării). De asemenea, ar trebui clarificată
relaţia dintre aceste arhive şi infrastructură, unele dintre arhive
constituind baza pentru activităţi ulterioare de cercetare.

actualizat la 2023-12-07 18:14:07