Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: unitate de cercetare-dezvoltare (RO)

Enunturi date ca definiţii.

ro-og-57-2002-2022-art-8^1
CITAT:  În sensul prezentei ordonanţe, unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 şi 8 sunt fie o unitate cu 
personalitate juridică, fie o structură de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică care este constituită 
în cadrul unei persoane juridice. Unitatea de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică îndeplineşte 
simultan următoarele condiţii:

 a) este înfiinţată printr-o decizie a conducerii persoanei juridice, conform legii;

 b) are o misiune şi un regulament propriu de funcţionare în cadrul persoanei juridice şi o titulatură 
proprie;

 c) are personal şi conducere proprii;

 d) activitatea unităţii este înregistrată distinct în cadrul contabilităţii persoanei juridice, conform legii. 

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-8 (1 comentariu)
CITAT: 

 În sistemul naţional de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse, de asemenea, următoarele categorii de unităţi şi 
instituţii de drept privat:

 a) instituţii de învăţământ superior particulare acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, 
fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;

 b) titute sa sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute de utilitate publică;

 c) alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane juridice de drept privat, 
fără scop patrimonial;

 d) alte organizaţii neguvernamentale, fără scop patrimonial, care au ca obiect de activitate şi 
cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite;

 e) societăţi comerciale care au ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea;

 f) societăţi comerciale care au în obiectul de activitate şi cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora 
legal constituite. 
ro-og-57-2002-2022-art-58 (1 comentariu)

actualizat la 2022-06-27 19:19:42