Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: STANDARD RESEARCH-INTEGRITY-CODE/2017 European Code of Conduct for Research Integrity

Disponibil la: UE: STANDARD RESEARCH-INTEGRITY-CODE/2017

Comentarii la lege/extras

OBSERVATIE Codul european pentru integritatea cercetării este tradus în toate limbile europene cu excepţia limbii române.
ue-standard-research-integrity-code-2017 (2 comentarii) European Code of Conduct for Research Integrity

 Deşi Codul European pentru Integritate în Cercetare-Dezvoltare a fost
publicat în 2017 şi deşi trebuia tradus în toate limbile europene,
versiunea în limba română nu apare pe pagina ALLEA nici în 2022,
versiunile din celelalte limbi fiind încă din 2017 sau 2018.

PROPUNERE Se poate adopta direct European Code for Research Integrity (ALLEA) drept cod de etică naţional, după ce va fi tradus.
ro-lege-206-2004 (2 comentarii) Buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
adc-l206-7 (1 comentariu) Nu există codurile de etica, codul general si codurile pe domenii, prevazute in legea 206/2004 la art 7
ue-standard-research-integrity-code-2017 (2 comentarii) European Code of Conduct for Research Integrity

 Codul european pentru integritate în cercetare este oricum
obligatoriu pentru proiectele finanţate din fonduri UE. Adoptarea
trebuie propusă de CNECSDTI, în conformitate cu art. 7 din legea
206/2004.

actualizat la 2022-06-27 19:19:43