Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 12

Conţinut

subliniază că pandemia de COVID-19 a demonstrat nu numai importanța cooperării în C&I, ci și importanța 
practicilor și a infrastructurilor din domeniul științei deschise pentru a oferi rapid soluții la cele mai solicitante nevoi 
societale; subliniază că SEC joacă un rol esențial în promovarea științei deschise și în partajarea rezultatelor cercetării, 
a datelor și a infrastructurii, precum și în asigurarea faptului că toate publicațiile științifice rezultate din cercetarea finanțată 
din fonduri publice ar trebui, în mod implicit, să fie publicate în reviste cu acces liber, în timp ce rezultatele și datele 
cercetării ar trebui să fie puse la dispoziție în conformitate cu principiile FAIR (ușor de găsit, accesibile, interoperabile și 
reutilizabile);


actualizat la 2022-06-27 19:19:43