Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 11

Conţinut

subliniază rolul important jucat de C&I în timpul pandemiei de COVID-19 în găsirea unor soluții multisectoriale și 
transdisciplinare pentru depășirea crizei; în acest sens, salută planul de acțiune ERAvsCorona ca exemplu de acțiune definită 
rapid și bine orientată, întreprinsă împreună cu statele membre;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43