Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, CTX E

Conţinut

întrucât accelerarea C&I în Uniunea Europeană și îmbunătățirea colaborării dintre C&I privată și publică în statele 
membre în vederea introducerii timpurii pe piață și a adoptării în societate a noilor soluții tehnologice și îmbunătățirea 
celor existente sunt vitale pentru atingerea obiectivelor noastre climatice, realizarea tranziției digitale și redresarea 
economiei europene; întrucât crearea de locuri de muncă de înaltă calitate oferă oportunități economice pentru UE; 
întrucât investițiile în cercetarea fundamentală înseamnă investiții în viitor și întrucât finanțarea unor astfel de cercetări 
nu ar trebui să fie legată intrinsec de profitabilitatea economică; întrucât progresele științifice majore au rezultat din 
cercetarea finanțată din fonduri publice;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43