Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, CTX D

Conţinut

întrucât cercetarea trebuie să se bazeze pe principiile fundamentale ale integrității cercetării, iar Codul european de 
conduită pentru integritatea cercetării elaborat de Federația Europeană a Academiilor de Științe și Umaniste (ALLEA) ar 
trebui considerat o referință pentru comunitatea de cercetare; întrucât independența și obiectivitatea sunt 
elemente-cheie pentru edificarea și menținerea încrederii în știință;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43