Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, CTX B

Conţinut

întrucât SEC a avut în vedere depășirea fragmentării eforturilor naționale în domeniul cercetării și inovării (C&I) prin 
reducerea disparităților dintre cadrele de reglementare și cele administrative;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43