Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, CTX A

Conţinut

întrucât finalizarea SEC prin realizarea liberei circulații a cercetătorilor și a liberei circulații a cunoștințelor științifice și 
a tehnologiei constituie o prioritate-cheie pentru Uniunea Europeană;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43