Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 9

ConţinutStatele membre și Comisia ar trebui să facă schimb de informații, prin intermediul platformei online pentru 
politicile privind SEC, în legătură cu politicile și programele lor actuale și planificate care contribuie la punerea în 
aplicare a agendei de politici privind SEC, precum și, în sens mai larg, la principiile și prioritățile stabilite în 
prezenta recomandare. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43