Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 8

ConţinutStatele membre și Comisia ar trebui să pună în aplicare un mecanism de monitorizare consolidat, pentru a asigura 
o bază adecvată pentru elaborarea de politici bazate pe date concrete în cadrul SEC și pentru a furniza dovezi și 
analize în contextul semestrului european. Acesta ar trebui să includă următoarele:

— un tablou de bord al SEC, care să monitorizeze progresele către atingerea obiectivelor SEC la nivelul Uniunii, și 
un tablou de bord mai detaliat care să monitorizeze progresele către atingerea obiectivelor SEC la nivel 
național, printr-o combinație bogată de indicatori relevanți de intrare, de rezultat și de impact și analize 
calitative care să țină seama de diferitele circumstanțe ale statelor membre și să fie legate de prioritățile SEC. 
Tabloul de bord al SEC ar trebui actualizat periodic. Tabloul de bord al SEC ar trebui să evalueze consolidarea 
generală și progresul colectiv al priorităților SEC și ar trebui să prezinte doar date agregate la nivelul Uniunii;


— dialoguri periodice în materie de politici între statele membre și Comisie, atât la nivel bilateral, cât și 
multilateral, pentru a evalua și a orienta în mod activ punerea în aplicare a agendei de politici privind SEC, în 
special prin schimbul de bune practici și prin exerciții de învățare reciprocă, vor avea loc inclusiv în cadrul 
forumului SEC, în pofida altor dialoguri în materie de politici din cadrul Comitetului pentru Spațiul european 
de cercetare și inovare. Comisia va oferi sprijin suplimentar prin mecanismul de sprijin al politicilor din cadrul 
programului Orizont și prin instrumentul de sprijin tehnic.


actualizat la 2022-06-27 19:19:43