Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 6

ConţinutStatele membre iau act de propunerile Comisiei de a include un nou obiectiv de efort public de 1,25 % din PIB-ul 
Uniunii pe care statele membre urmează să îl îndeplinească până în 2030 în mod coordonat la nivelul Uniunii, 
precum și două noi obiective voluntare pentru statele membre de a angaja 5 % din finanțarea publică națională a 
C-D pentru programe comune și pentru parteneriate europene până în 2030 și, respectiv, de a majora cu 50 % 
investițiile în C-D în respectivele state membre aflate sub intensitatea medie în materie de C-D a Uniunii.

actualizat la 2023-08-17 15:01:06