Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 5

ConţinutStatele membre ar trebui să își precizeze strategia către atingerea obiectivelor lor naționale privind cheltuielile 
totale pentru C-D prin stabilirea voluntară a unor obiective naționale secundare, de exemplu în ceea ce privește:

- cheltuielile publice preconizate pentru C-D, exprimate ca procent din PIB;

- procentul din cheltuielile publice naționale pentru C-D angajate pentru programele și inițiativele comune, 
infrastructurile de cercetare și parteneriatele europene;

- o creștere preconizată a cheltuielilor totale pentru C-D pentru statele membre care au rămas în urmă în 
comparație cu media Uniunii a cheltuielilor pentru C-D, exprimate ca procent din PIB.

actualizat la 2023-08-17 15:01:06