Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 8^1

Conţinut

 În sensul prezentei ordonanţe, unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 şi 8 sunt fie o unitate cu 
personalitate juridică, fie o structură de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică care este constituită 
în cadrul unei persoane juridice. Unitatea de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică îndeplineşte 
simultan următoarele condiţii:

 a) este înfiinţată printr-o decizie a conducerii persoanei juridice, conform legii;

 b) are o misiune şi un regulament propriu de funcţionare în cadrul persoanei juridice şi o titulatură 
proprie;

 c) are personal şi conducere proprii;

 d) activitatea unităţii este înregistrată distinct în cadrul contabilităţii persoanei juridice, conform legii. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43