Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 73

Conţinut (1) Agenţii economici care realizează importuri de tehnologii şi utilaje, finanţate din fonduri bugetare, 
fonduri ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat sau din credite garantate de Guvern, vor 
solicita unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare de profil atestate analiza independentă a 
tehnologiilor şi a utilajelor care urmează să se importe, din punct de vedere al tehnicităţii, al caracterului 
novator şi de viabilitate, al compatibilităţilor cu ceea ce există în ţară în ramura respectivă, precum şi al altor 
aspecte legate de avantajele tehnologiilor respective, în condiţiile naţionale specifice. 
24 
 (2) *** Abrogat 

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43