Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 12

Conţinut (1) În cadrul fiecărei instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare de drept public funcţionează un consiliu 
ştiinţific, care are ca scop elaborarea strategiei de cercetare-dezvoltare şi inovare a instituţiei sau a unităţii şi 
a programelor proprii de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi luarea măsurilor necesare pentru 
realizarea acestora. 
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului ştiinţific se aprobă de consiliul de 
administraţie al unităţilor şi instituţiilor prevăzute la alin. (1). 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06