Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 11

Conţinut (1) Unităţile de cercetare-dezvoltare organizate ca institute naţionale sau ca instituţii publice se înfiinţează 
sau se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, dacă legea nu prevede altfel.

 (2) Prin hotărâre a Guvernului de înfiinţare şi/sau de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
cercetare-dezvoltare prevăzute la alin. (1) se stabilesc denumirea, obiectul de activitate, sediul şi 
patrimoniul, precum şi bunurile din domeniul public prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publicăşi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, şi date în administrare acestora. 
(3) Unităţile de cercetare-dezvoltare organizate ca societăţi comerciale cu capital majoritar de stat se 
înfiinţeazăşi se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07