Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 206/2004 versiunea 2022, ART 13

Conţinut La elaborarea normelor referitoare la etică, precum şi în derularea efectivă a activităţilor de 
cercetare-dezvoltare şi inovare se vor respecta reglementările internaţionale la care România este parte. 
 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43