Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 310

Conţinut

 
Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţificăşi activitatea universitară: 
a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori; 
b) confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive; 
c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare. 

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43