Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 309

Conţinut

 
În urma unei sesizări, comisia de etică universitară demarează procedurile stabilite de Codul de eticăşi 
deontologie universitară, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea sesizării şi îi comunică acestuia 
rezultatul procedurilor, după încheierea acestora.

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43