Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 189

Conţinut (1) Activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare şi creaţie artistică din universităţi se organizeazăşi 
funcţionează pe baza legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în domeniu. 
(2) Instituţiile de învăţământ superior care şi-au asumat ca misiune şi cercetarea ştiinţifică au obligaţia să 
creeze structuri tehnico-administrative care să faciliteze managementul activităţilor de cercetare şi a 
proiectelor de cercetare-dezvoltare derulate de personalul instituţiei. Aceste structuri deservesc şi răspund 
optim cerinţelor personalului implicat în cercetare. 

 (3) Personalul implicat în activităţi de cercetare în institute, laboratoare sau centre de cercetare ale 
universităţii dispune, în limita proiectelor de cercetare pe care le coordonează, de autonomie şi de 
responsabilitate personală, delegată de ordonatorul de credite, în realizarea achiziţiilor publice şi a 
gestionării resurselor umane necesare derulării proiectelor. Aceste activităţi se desfăşoară conform 
reglementărilor legale în vigoare şi fac obiectul controlului financiar intern. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43