Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 169

Conţinut(1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de doctorat se numeşte 
diplomă de doctor. În diploma care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor se menţionează, în mod 
expres, domeniul disciplinar sau interdisciplinar al doctoratului pentru doctoratul ştiinţific; în cea care 
certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor într-un domeniu profesional se menţionează, în mod expres, 
domeniul profesional al doctoratului. 
(2) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat ştiinţific, se conferă de către IOSUD diploma şi 
titlul de doctor în ştiinţe, corespunzându-i acronimul Dr. 
(3) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat profesional, se conferă de către IOSUD diploma şi 
titlul de doctor într-un domeniu profesional, corespunzându-i acronimul Dr. P. 


actualizat la 2022-06-27 19:19:43