Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 165

Conţinut(1) Perioada desfăşurării studiilor universitare de doctorat este asimilată, conform legislaţiei în domeniul 
pensiilor, pentru stabilirea stagiului de cotizare, cu excepţia cazului în care studentul-doctorand realizează 
venituri pentru care plăteşte, în această perioadă, contribuţii la asigurările sociale. 
(2) După susţinerea tezei de doctorat, IOSUD eliberează o adeverinţă care atestă perioada în care 
studentul-doctorand a urmat studiile universitare de doctorat. 


actualizat la 2022-06-27 19:19:43